CHUNG TAY VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG KHÔNG CÓ RÁC THẢI

CHUNG TAY VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG KHÔNG CÓ RÁC THẢI Vì một cộng đồng xanh sạch đẹp. Hôm nay các anh hùng xanh của chúng ta đã chung tay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Hãy góp một phần nhỏ vào những việc ý nghĩa để sự sống của hành tinh, sự…