The Coi phối hợp với VQG Côn Đảo đã tổ chức thành công Ngày hội “Đổi Rác Lấy Quà”

KHÔNG NHỰA MỘT LẦN Trong 2 ngày 9-10/7/2022 The Coi phối hợp với VQG Côn Đảo đã tổ chức thành công Ngày hội “Đổi Rác Lấy Quà” và “Like Share, Check In Fanpage Nhận Quà”. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên, chúng tôi đã tổ chức 4 điểm tuyên truyền,…