The Coi phối hợp với VQG Côn Đảo đã tổ chức thành công Ngày hội “Đổi Rác Lấy Quà”

KHÔNG NHỰA MỘT LẦN Trong 2 ngày 9-10/7/2022 The Coi phối hợp với VQG Côn Đảo đã tổ chức thành công Ngày hội “Đổi Rác Lấy Quà” và “Like Share, Check In Fanpage Nhận Quà”. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên, chúng tôi đã tổ chức 4 điểm tuyên truyền,…

Vườn quốc gia Côn Đảo hướng tới không còn đồ nhựa dùng một lần

Thưa quý vị! Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo vừa phối hợp với Công ty cổ phần Đồng Nai triển khai Chương trình Vườn quốc gia Côn Đảo không còn sản phẩm nhựa dùng một lần. Chương trình nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và du khách về các…

Mở rộng và phát huy vai trò của Liên minh chống rác thải nhựa, thúc đẩy hợp tác quốc tế về chống rác thải nhựa

Mở rộng và phát huy vai trò của Liên minh chống rác thải nhựa, thúc đẩy hợp tác quốc tế về chống rác thải nhựa

Thúc đẩy việc thành lập và phát huy vai trò của các trung tâm khu vực, toàn cầu và liên minh các doanh nghiệp, người tiêu dùng về chống rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy; các tổ chức tái chế bao bì, sử dụng vật liệu, sản phẩm thân thiện môi trường để…

Phát triển công nghệ tái chế, xử lý rác thải nhựa, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới

Phát triển công nghệ tái chế, xử lý rác thải nhựa, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới

Tăng cường đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong xử lý, tái chế rác thải nhựa và phát triển các sản phẩm, vật liệu thay thế. Trong quá trình xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép đối với các dự án xử lý…