Vườn Quốc Gia Côn Đảo Không Còn Đồ Nhựa Dùng Một Lần, từ nhận thức đến hành động

KoN1: Vườn Quốc Gia Côn Đảo Không Còn Đồ Nhựa Dùng Một Lần, từ nhận thức đến hành động

Chương trình “KoN1: Vườn Quốc Gia Côn Đảo Không Còn Đồ Nhựa Dùng Một Lần” sự sáng lập và điều phối bởi: Vườn Quốc Gia Côn Đảo và Công ty Cổ phần The Coi Đồng Nai với mục tiêu: Vườn Quốc Gia Côn Đảo không còn đồ nhựa một lần sau 3 năm (2020 –…