Vườn Quốc Gia Côn Đảo Không Còn Đồ Nhựa Dùng Một Lần, từ nhận thức đến hành động

KoN1: Vườn Quốc Gia Côn Đảo Không Còn Đồ Nhựa Dùng Một Lần, từ nhận thức đến hành động

Chương trình “KoN1: Vườn Quốc Gia Côn Đảo Không Còn Đồ Nhựa Dùng Một Lần” sự sáng lập và điều phối bởi: Vườn Quốc Gia Côn Đảo và Công ty Cổ phần The Coi Đồng Nai với mục tiêu: Vườn Quốc Gia Côn Đảo không còn đồ nhựa một lần sau 3 năm (2020 –…

Mở rộng và phát huy vai trò của Liên minh chống rác thải nhựa, thúc đẩy hợp tác quốc tế về chống rác thải nhựa

Mở rộng và phát huy vai trò của Liên minh chống rác thải nhựa, thúc đẩy hợp tác quốc tế về chống rác thải nhựa

Thúc đẩy việc thành lập và phát huy vai trò của các trung tâm khu vực, toàn cầu và liên minh các doanh nghiệp, người tiêu dùng về chống rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy; các tổ chức tái chế bao bì, sử dụng vật liệu, sản phẩm thân thiện môi trường để…