Chúng tôi làm gì?Giải phápTin Tức

“Tuyên truyền giảm rác thải nhựa – Không nhựa một lần”

🌏 Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các bạn. Vừa qua The Coi, các cán bộ VQG Côn Đảo, các bạn tình nguyện viên cùng quý thầy cô của trường TH Cao Văn Ngọc, trường THCS Lê Hồng Phong và trường THPT Võ Thị Sáu đã phát động chương trình “𝑻𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒓𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̉𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̣𝒂 𝒕𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝑪𝒐̂𝒏 Đ𝒂̉𝒐”🌱🌱

🎊️🎊 Thông qua chương trình muốn truyền tải tới các em thông điệp sống trách nhiệm với môi trường, cũng như nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa, hạn chế nhựa một lần. Hình thành cho các em 𝒕𝒉𝒐́𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏, nói không với rác thải nhựa một lần. Ươm mầm cho một thế hệ tương lai xanh – sạch – đẹp hơn.